Déardaoin, Lúnasa 05, 2010
Cáineann éirígí fógra an Aire Coughlan chun foirgneamh scoile i Leitir Ceanainn a phríomháidiú

05/08/2010

(English version follows)


Cháin an páirtí polaitiúil sóisialach poblachtánach éirígí an moladh chun an scéim chomhpháirtíocht phríomháideach phoiblí ar a bhfuil míchreidiúint, a úsáid chun áitreamh scoile nua a thógaint do Choláiste Ailigh i Leitir Ceanainn. Táthar ag súil le tógaint an fhoirgnimh, atá beartaithe chun lóistín a chur ar fáil do 350 dalta, a bheith faoi bhealach i 2012.


Faoin scéim Chomhpháirtíocht Phríomháideach Phoiblí, beidh scoileanna nua deartha, tógtha, maoinithe agus cothabháilte ar feadh 25 bliain ag pé comhlacht príomháideach a éiríonn leo frithir na scoile a fháil. Ansin ligfear an scoil ar cíos don rialtas i rith an ama sin ón chomhlacht príomháideach.


Agus é ag cáineadh na scéime, dúirt urlabhraí éirígí i nDún na nGall, Mícheál Cholm Mac Giolla Easbuig, “Cé go gcuirfeadh muid fáilte roimh thógáil scoileanna nua mar chéim dearfach, caithfear an modh a bhfuil Fianna Fáil/An Comhaontas Glas agus an Tánaiste agus Aire Oideachais Mary Coughlan ag moladh, a cháineadh go hiomlán. Is moladh scannalach é ligeaint do ghnóthaí príomháideacha brabús a dhéanamh as oideachas ár bpáistí. Ba chóir cuimhniú ar thuairisc ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a fuair amach gur féidir le scoileanna atá tógtha agus feidhmithe tríd scéimeanna Comhpháirtíochta Phríomháideach Phoiblí cosain níos mó ná 13% níos costasaí ná scoileanna curtha ar fáil tríd an modh traidisiúnta. D’fhiafróinn mar sin an réasúnaíocht don scéim seo agus d’éileoinn freagraí poiblí ó Mary Coughlan ar conas gur féidir léi seasamh le scéim a chosnóidh níos mó ar an cháiníocóra agus a ligfidh do chomhlacht príomháideach brabús a dhéanamh as oideachas ár bpáistí.


Lean Mícheál, “Ar an drochuair, léiríonn an moladh seo céim eile i bplean an rialtais chun an ghéarchéim eacnamaíochta reatha a úsáid chun sócmhainní a dhíol agus a phríomháidiú. Ní gá dúinn ach féachaint ar an phríomháidiú taobh istigh dár gcóras sláinte le haghaidh fianaise de na torthaí tubaisteacha de phríomháidiú. Rialaíonn comhlacht príomháideach an-chuid gnéithe den chóras sláinte, ó chúram dár ndaoine aosta, go dtí carrchlóis ospidéil agus glanadh. Bearta go léir a ba chóir dóibh a bheith faoi úinéireacht phoiblí agus iad go léir mar mhórcheisteanna anseo i nDún na nGall.”


I gconclúid ghlaoigh Mícheál ar an ghluaiseacht cheardchumannachas cur in aghaidh an t-ionsaí is déanaí seo ar sheirbhísí poiblí agus ar an phobal chun seasamh suas agus ár scoileanna, ár n-ospidéil agus sócmhainní an stáit a chosaint in aghaidh brabúsaithe príomháideacha, “le chéile caithfidh muid cur in aghaidh go gníomhach na moltaí is déanaí agus troid chun oideachas ár bpáistí a choimead as lámha iad siúd le suim amháin i mbrabús.”


éirígí Condemns Minister Coughlan's Announcement to Privatise School Building in Letterkenny

05/08/2010

The socialist republican political party éirígí has condemned the proposal to use the widely discredited public private partnership scheme to build a new school premises for Coláiste Ailigh in Letterkenny. Building of the school, which is intended to provide accommodation for 350 pupils, is expected to get under-way in 2012.

Under the Public Private Partnership scheme, new schools will be designed, built, financed and maintained for 25 years by which ever private company is successful in obtaining the tender for each school. The school in turn will then be rented back from that private company by the government during that time.


Criticising the scheme, éirígí spokesperson in Donegal, Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig said, “While we would always welcome the building of new schools as a positive step, the manner in which this is being proposed by the Fianna Fáil/Green Party government and Taniaste and Education Minister Mary Coughlan, must be utterly condemned. Allowing private business to profit from the education of our children is an outrageous proposal. It should also be recalled that that a report from the Comptroller Auditor General in found that schools built and operated through Public Private Partnership schemes can cost up to 13% more than schools provided through the conventional method. I would therefore question the rationale for this scheme and demand public answers from Mary Coughlan as to how she can justify a scheme that will end up costing the tax payer more and allow private business profit from the education of our children.

Micheál went on to comment, “Unfortunately, this proposal represents yet another step in the government's plan to use the current economic crisis to sell off and privatise state assets. We only have to look at the privatisation within our health service for evidence of the disastrous consequences of privatisation. Private business controls many aspects of the health service, from care of our elderly, to hospital car parks and cleaning. All matters which should be under the public ownership and all of which have been issues of concern in recent times here in Donegal.”

In conclusion Micheál called on the trade union movement to actively oppose this latest attack on public services and for the public to stand up and defend our schools, hospitals and state assets from the hands of private profiteers, ''together we must actively oppose these latest proposals and fight to keep our children's education out of the hands to those whose only interest is profit''.

No comments:

Post a Comment