Dé Domhnaigh, Deireadh Fómhair 16, 2011


Féile Dlúthpháirtíochta na mBascach i mBÁC
16/10/11
Tar éis rath an imeachta anuraidh, tá Coiste Dlúthpháirtíochta na mBascach in Áth Cliath ag tabhairt Fhéile Dlúthpháirtíochta na mBascach ar ais chun na hardchathrach don dara bliain i ndiaidh a chéile Dé Sathairn 22 Deireadh Fómhair.
Tugann an fhéile deis do rannpháirtithe fáil amach faoi ghnéithe éagsúla de shaol na mBascach, ó spórt agus ceol traidisiúnta, go bia, agus ar ndóigh go dtí an streachailt pholaitiúil leanúnach ar son na saoirse ón stát Spáinneach.
Tosaíonn sé ag 4in i gClub na Múinteoirí, Cearnóg Parnell le taispeántais ar chultúr na mBascach agus ar chur faoi chois polaitiúil agus frithbheartaíocht. Beidh bia agus deoch ar fáil freisin agus roinnt stalla eolais.
Ag 7in beidh caint ar an scéal polaitiúil faoi láthair i dTír na mBascach agus ina dhiaidh beidh daoncheol traidisiúnta Bascach ag 8in le Taberna Ibiltaria. Leanfaidh an ócáid ar aghaidh don oíche le rogha de cheol punc, ska agus rac Bascach.
Dé Domhnaigh [23 Deireadh Fómhair] beidh kantupoteo (raimleáil cheolmhar thraidisiúnta) ann, ag tosnú ag 12.30in agus faoi stiúr Taberna Ibiltaria.
Is annamh a fhaigheann ceist na mBascach aird ó na meáin, ach cé go bhfuil cur faoi chois stát na Spáinne dian go fóill, tá an iliomad bealach nuálach aimsithe ag na Bascaigh le frithbheartú agus le haistroid. Tá Fhéile Dlúthpháirtíochta na mBascach i mBaile Átha Cliath ag ofráil deis den scoth chun tuilleadh a fhoghlaim faoi streachailtí na mBascach agus chun dlúthpháirtíocht a léiriú le muintir aiséirithe eile san Eoraip.

 Basque Solidarity Festival in Dublin
Following the success of last year’s event, the Dublin Basque Solidarity Committee is bringing the Basque Solidarity Festival back to the capital for the second year running on Saturday 22 October.
The festival gives participants the opportunity to find out about various aspects of Basque life, from traditional music and sports, to food, and of course to the ongoing political struggle for independence from the Spanish state.
It begins at 4pm in the Teachers’ Club, Parnell Square with exhibitions on Basque culture and on political repression and resistance. There will also be food and drink available and a number of information stalls.
At 7pm there will be a talk on the current political situation in the Basque Country followed at 8pm by traditional Basque folk music with Taberna Ibiltaria. The event will continue on into the night with a selection of Basque punk, ska and rock music.
On Sunday [23 October], a kantupoteo (a traditional musical pub crawl) will take place, beginning at 12.30pm and led by Taberna Ibiltaria.
The Basque question rarely gains attention from the media, but while Spanish state repression remains severe, the Basque people have found diverse and innovative means of offering resistance and fighting on. The Dublin Basque Solidarity Festival offers a great chance for finding out more about the Basque struggles and for expressing solidarity for another of Europe’s risen people.

No comments:

Post a Comment