Déardaoin, Meán Fómhair 10, 2009Ag Scaipeadh an Scéil – Vótáil Níl do Liospóin 2
10/09/09

(English version follows.)

Le níos lú ná mí fágtha do dtí an reifreann ar Liospóin 2, tá éirígí ag tabhairt faoi líon tionscnamh ar fud na gcúig cúigí mar chuid den fheachtas Níl.

Tá na céadta póstaer curtha in airde ar fud na Sé Chondae Fichead, contaethe Chorcaí, Dhún na nGall, Shligigh agus Chill Mhantáin ina measc.Tá na póstaeir, leis an mhana Never Mind The B****cks – It is the Same Treaty orthu, tá said bunaithe ar chlúdach cheirnín clúiteach na Sex Pistols ó na mall-1970í. Is iomaí meirge a crochadh ar a lán taobhanna bóthair agus tá an páirtí ag ullmhú le 100,000 dá mbileog EUrope Isn’t Working ar thithe fud fad na Sé Chondae Fichead. Tá éirígí ag eagrú agus ag glacadh páirt i mórán léirsithe ag glaoch go ndiúltófar do Liospóin arís ag an bhosca ballóide.

Dúirt urlabhraí éirígí Daithí Mac An Mhaistír: “Is ceist ríthábhactach do phoblachtaigh Éireannacha é Liospóin. Má ghlacfar leis, fógróidh sé creimeadh breise ar fhlaitheas na hÉireann. Réiteoidh sé an bóthar freisin do thuilleadh príobháidiú agus giorruithe ar sheirbhísí poiblí beoga cosúil le sláinte agus oideachas.“Ní mór dúshlán a thabhairt don Chonradh seo, agus an rún sósialta agus eacnamúil a sheasann sé dó. Mar phoblachtaigh shóisialacha, ta gníomhaígh éirígí ag déanamh a seacht ndícheall agus tá siad ar na sráideanna i bun feachtais ghníomaigh ar son vóta Níl.

“Mar chuid dár bhfeachtais tá mórchuid bileogaí agus póstear déanta againn, chomh maith le cúpla léirsiú, d’fhonn chur chun suntais na bhfáthanna ar chóir do lucht oibre in hÉirinn diúltú arís do Liospóin.”

Getting the Message Out – Vote No to Lisbon 2


With less than a month to go before the Lisbon 2 referendum, éirígí has undertaken a number of initiatives across the four provinces as part of the No campaign.

Hundreds of posters have been erected across the Twenty-Six Counties, including in counties Cork, Donegal, Dublin, Sligo and Wicklow.The posters, featuring the slogan Never Mind The B****cks – It is the Same Treaty, are based on the famous Sex Pistols album cover of the late 1970s. Numerous banners have also been erected on many different roadsides and the party is preparing to distribute over 100,000 of its EUrope Isn’t Working leaflets to homes throughout the Twenty-Six Counties. éirígí activists have also organised and participated in various demonstrations calling for Lisbon to be again rejected at the ballot box.

éirígí spokesperson Daithí Mac An Mhaistír said: “Lisbon is a hugely important issue for Irish republicans. If passed, it will herald a further erosion of Irish sovereignty. It will also set the scene for further privatisation and cutbacks to be made in vital public services such as health and education.“This Treaty and the social and economic agenda it represents, cannot be allowed to go unchallenged. As socialist republicans, éirígí activists are pulling out all the stops and are out on the streets actively campaigning for a No vote.

“As part of our campaign we have produced various leaflets and posters, as well as organised a number of demonstrations, with a view to highlighting the reasons why working class people in Ireland should again reject Lisbon.”

No comments:

Post a Comment