Déardaoin, Meán Fómhair 17, 2009Tacaíonn Clann McCabe le Rún um Philéir Phlaisteacha
17/09/09

(English version follows.)

D’eisigh páistí íobartach na bpiléir phlaisteacha Norah McCabe an ráiteas a leanas inné [Dé Céadaoin] tríd éirígí:

“Maraíodh ár máthair, Norah McCabe, mí Iúil 1981 mar iarmhairt dhíreach ar loit mharfacha ó scaoileadh philéir phlaistigh, ag fágáil triúr páistí ina diaidh, iad 7 bliain, 3 bliain agus 3 mí d’aois. Fágadh faoinár n-athair muid a thógáil mar thuismitheoir aonair agus goideadh uainn seans aithne a chur ar ár máthair.

“Ní léamh ná scríobh ar an tionchar a bhí ag bás ár máthar ar ár dteaghlach. Níor chóir go bhfulaingeodh aon pháiste an folús millteach a raibh orainn fás anuas leis, agus maireachtáil leis gach lá dár saol.

“Ní an neasteaghlach amháin a mhothaíonn an chailliúint seo, ach glúnta na dteaghlach seo atá le teacht freisin. Ní chasfaidh ár máthair choíche ar a beirt garpháistí, nach mbeidh aithne acu uirthi ach tríd na scéalta a roinneann muid leo agus na grianghraif a thaispeánann muid dóibh.

“Le trí mí anuas, chonaic muid arís eile úsáid mheargánta na bpiléir phlaisteacha in Ard Eoin agus sa Trá Ghearr. Sa dá chás, scaoileadh roiseanna de philéir phlaisteacha ar shlua de fhir, mhná agus pháistí. Is arm marfach iad piléir phlaisteacha a ghortaíonn agus a mharaíonn! D’fhulaing sé theaghlach Éireannach déag eile an rud céanna a d’fhluaing muid, agus leanfaidh ag fulaingt na cailliúna seo don chuid eile dá saol, maraon linn.

“Cuireann muid fáilte roimh an tionscnamh seo ó éirígí ag éileamh cosc láithreach ar philéir phlaisteacha sna Sé Chondae agus molann muid Comhairleoir Cathrach Átha Cliath Louise Minihan agus Comhairle Cathrach Átha Cliath as rún chuige seo a rith.

“Impíonn muid ar gach comhairleoir i ngach comhairle na hÉireann cosc láithreach a éileamh. Tá súil againn go leanfaidh páirtithe eile treoir éirígí agus go gcuirfidh siad rúin chosúla os comhair comhairlí ar fud na hÉireann. Is rún géibheannach seo agus áitíonn muid go gcomhlíonann sibh bhur bhfreagracht do mhuintir na hÉireann arm marfach a bhaint ar shiúl, arm atá ciontach as cailliúint bheatha don iomarca saoránach Éireannach cheana féin, sula fulaingíonn teaghlach eile an chailliúint chéanna a d’fhulaing muid.”

Sínithe: Paul, Jime & Áine McCabe

Dúirt caithaoirleach éirígí Brian Leeson: “Ní rachaidh cesit na bpiléir phlaisteachta ar shiúl go dtí go gcoscfar na hairm seo go deo.

“Ba chóir go mbeadh misneach clann McCabe ina inspioráid do dhaoine le bheith gníomhach san fheachtas.

“Tá dóchas ann go dtabharfaidh gach comhairle sna Sé Chondae Fichead a dtacaíocht don rún frith-philéir phlaisteacha nuair a thagann sé os a gcomhair. Cuirfidh a lethéid de thacaíocht teachtaireacht láidir nach ndúnfaidh daoine sna Sé Chondae Fichead a súile ar threascairt chearta daonna in Éirinn fhorghafa.”McCabe Family Back Plastic Bullets Motion

The children of plastic bullet victim Norah McCabe yesterday [Wednesday] released the following statement through éirígí:

“Our mother, Norah McCabe, was killed in July 1981 as a direct result of fatal injuries sustained through the firing of a plastic bullet, leaving behind three young children aged 7 years, 3 years and 3 months. Our father was left to raise us as a single parent and we were robbed of the chance to get to know our mother.

“The effect the death of our mother has had on our family is indescribable. No child should ever experience such a devastating emptiness which we were forced to grow up with, and continue to live with each day of our lives.

“This loss is not only felt by the immediate family members, but the future generations of these families also. Our mother will never meet her two grandchildren who can only know her from the stories we share with them and the photographs which we show them.

“In the past three months, we have seen, yet again, the reckless use of plastic bullets in Ardoyne and the Short Strand. On both occasions, rounds of plastic bullets were fired into a crowd of men, women and children. Plastic bullets are a lethal weapon that cause injury and kill! Sixteen other Irish families have already experienced exactly what we have, and will continue to suffer this loss for the rest of their lives, as will we.

“We welcome the initiative by éirígí calling for the immediate banning of plastic bullets in the Six Counties and commend both Dublin City Councillor Louise Minihan and Dublin City Council for passing a motion to this effect.

“We appeal to all councillors in all the councils of Ireland to call for an immediate ban. We hope that other parties will follow éirígí’s lead and put similar motions to councils across Ireland. This is a crucial motion and we urge you to fulfil your responsibility to the people of Ireland to remove a deadly weapon that has caused loss of life for too many Irish citizens already, before another family suffers the same loss as we have.”

Signed: Paul, Jim & Áine McCabe

éirígí chairperson Brian Leeson said: “The issue of plastic bullets is not going to go away until these weapons are banned for good.

“The courage of the McCabe family should serve as an inspiration for people to get active in the campaign.

“It is to be hoped that every council in the Twenty-Six Counties will give its backing to the anti-plastic bullets motion when it come before them. Such support will send a strong message that people in the Twenty-Six Counties are not prepared to turn a blind eye to human rights abuses in occupied Ireland.”

No comments:

Post a Comment