Dé Céadaoin, Meán Fómhair 09, 2009Tacaíocht do Dhugairí BÁC
09/09/09

(English version follows.)

Rinne slua de thimpeall 300 duine, mórán gníomhaíoch éirígí ina measc, a mbealach go Halla Cathrach Bhaile Átha Cliath oíche Dé Luain [7ú Meán Fómhair] le páirt a ghlacadh i léirsiú ag tacú le hoibrithe Phort Átha Cliath.Tá oibrithe Phort Átha Cliath, ar baill de SITPU iad, ar stailc le breis agus dhá mhí. Is é fáth na stailce ná iarracht de chuid Marine Terminals Ltd oll-iomarcaíochtaí riachtanacha agus giorruithe géara i bpá agus coinníollacha a fhorchur. De réir léiriú na dlúthpháirtíochta ó dhaoine ag dul an bealach, tá lucht oibre BÁC eolach faoi agus iontach tacúil araon leis na hoibrithe ar stailc.

Ghlac Comhairle Cathrach BÁC gan díospóireacht le rún éigéandála, ag cáineadh iompar fuarchroíoch Marine Terminals Ltd agus ag éileamh idirghabháil Thánaiste na Sé Chondae Fichead to cinntiú go gcloíonn an chomhlacht leis an dlí.

Dúirt Joo Mooney ó Ghrúpa Tacaíochta Oibrithe Phort Átha Cliath gur chuir seo teachtaireacht láidir amach go bhfuil Comhairle Cathrach BÁC ag tacú leis na hoibrithe, agus go bhfuil gá leis réiteach gasta ar an achrann.

Idir an dá linn, dheonaigh an Ard-Chúirt urghaire eatramhach urghnách do Marine Terminals Ltd an tseachtain seo caite le cosc a chur ar úsáid an fhocail ‘scab’ mar chur síos ar dhaoine a tugadh isteach chun áit na n-oibrithe ar stailc a ghlacadh. Filleann an cás seo ar an Ard-Chúirt ag 10.30rn amárach [Déardaoin]. Tá Grúpa Tacaíochta Oibrithe Phort Átha Cliath ag dúil le tionól mór ag tacú leis an cheart ar shaoirse cainte.

Dúirt cathaoirleach éirígí Brian Leeson: “Tá streachailt leanúnach oibrithe Phort Átha Cliath ina fianaise ar na hathruithe atá ag tarlú i sochaí na hÉireann. Ó Chriostal Phort Láirge go Visteon i mBéal Feirste agus, anois, calafoirt Átha Cliath, tá oibrithe na hÉireann ag léiriú nach ndéanfar ciseach dá gcearta agus nach nglacfar a bpoist díobh gan troid.

“Leanfaidh éirígí ag tacú go gníomhach le hoibrithe Phort Átha Cliath go dtí go gcuirtear an t-aincheart ina cheart.”Support for Dublin Dockers


A crowd of around 300 people, including a large number of éirígí activists, made their way to Dublin City Hall on Monday night [September 7] to take part in a demonstration in support of the Dublin Port workers.The Dublin Port workers, who are members of the SIPTU trade union, have been on strike for over two months. The reason for the strike has been the attempt by Marine Terminals LTD to impose mass compulsory redundancies and sharp cuts in pay and conditions. Judging from the show of solidarity from passers-by, the working people of Dublin are both aware and highly supportive of the striking workers.

An emergency motion, condemning the callous attitude of Marine Terminals LTD and calling for the intervention of the Twenty-Six County Tánaiste to ensure that the company complies with the law, was passed without debate by Dublin City Council.

Joe Mooney of the Dublin Port Workers Support Group said that this sent out a strong message that Dublin City Council is supporting the workers, and a speedy resolution of the dispute is called for.

Meanwhile, an extraordinary interim injunction was granted to Marine Terminals LTD last week by the High Court to prevent the term ‘scab’ being used to describe individuals brought in to take the place of workers on strike. This case returns to the High Court at 10.30am tomorrow [Thursday]. The Dublin Port Workers Support Group are hoping for a large turnout in support of the right to free speech.

éirígí chairperson Brian Leeson said: “The continuing struggle of the Dublin Port workers is evidence of the changes that are taking place in Irish society. From Waterford Crystal to Visteon in Belfast and, now, Dublin docks, Irish workers are demonstrating that their rights will not be trampled upon and their jobs will not be taken from them without a fight.

“éirígí will continue to actively support the Dublin Port workers until there is a just resolution to their grievances.”

No comments:

Post a Comment