Déardaoin, Aibreán 15, 2010

Fógraíonn rialtas Bhaile Átha Cliath cogadh aicmeach
15/04/10

(English version follows)

Ar an Mháirt, neamhbhailigh an tAire Airgeadais 26 contae Brian Lenihan an miotas go bhfuil muid inár gcónaí in eacnamaíocht daonlathach leis an fhógra, atá i bhfad ó dhaoine a bheith ardcheannasach, go mbeadh siad ag íoc fiachais bhancanna phríomháideacha leis na blianta fada ag teacht. Tríd a ghníomhartha, dheimhnigh an tAire Lenihan an díspeagadh atá ag an bhunaíocht pholaitiúil do na daoine a thoghann iad.


Tá sonraí an bhannú amach sa bhreis ar an chóras baincéireachta go huile is go hiomlán treascach sa scála atá aige: iomlán €21 billiún chun córas teipthe agus corbach a shábháil.
Ón iomlán seo, cuirfear €8.3 isteach i mBanc Angla-Éireannach, áilleagán na bhforbróirí réadmhaoine is mó an stáit 26 contae le fada an lá. Ní stopann sé ansin ach an oiread, mar d’fhógair an tAire Lenihan go mbeidh €10 billiún sa bhreis ag teastáil do AIB amháin. Roimh fhógra an Mháirt, bhí €4 billiún d’airgead an cháiníocóra faighte ag AIB. Chun an €21 billiún seo a chur i gcomhthéacs, bhí €23 billiún ar an bhuiséad sláinte agus ar an bhuiséad oideachais le chéile, sa bhliain inar aontaíodh ar an scéim bhainc ráthaithe.

Mothófar torthaí an chinnidh seo le tamall fada; tugann a lán daoine aghaidh ar dhífhostaíocht, laghdú ar sheirbhísí poiblí agus leibhéil arda fhiachais do na glúinte ag teacht.
Ar fud na hÉireann, tá leath mhilliúin daoine as obair, agus i nDún na nGall amháin tá 21,000 dífhostaithe agus iallach ar níos mó dul ar imirce.

Ar an Mháirt, aistríodh iasachtaí mhéad mhór de na forbróirí réadmhaoine seo, ar a d’fhreastal beagnach gach uile duine acu ar phuball thiomsaithe airgid Fhianna Fáil ag rásaí na Gaillimhe i rith blianta an bhorrtha, isteach i NAMA. Bhoilscigh na forbróirí seo, éascaithe ag a n-eite pholaitiúil i bhFianna Fáil, an bolgán réadmhaoine, ag cur iallach ar na mílte teaghlaigh mórgaistí 100% a thógáil amach ar thithe ró-luachmhara. Caithfidh na teaghlaigh sin íoc as an saint cearbhachais seo anois.

Tá toradh na scéime bhainc ráthaithe Mheán Fhomhair 2008; scéim a thug Fianna Fáil, Fine Gael, An Comhaontas Glas agus Sinn Féin tacaíocht do, soiléir anois.
Ráthaíodh iasachtaí agus éarlaisí na mbancanna go léir an oíche sin i Mí Mheán Fómhair 2008 le beagán sonraí ar staid chruinn leabhar iasachta na mbancanna. Tá aon chosúlacht ar dhaonlathas scriosta go mór mór agus an t-aon rud atá á ofráil ná an mantra traochta Thatcherite, ‘Níl aon rogha eile’.


Ní féidir leis na páirtithe céanna a chur isteach sa chás seo muid agus a vótáil ar son na scéime seo nár thóg muid áit ar bith ach ar thuar tubaiste, ligeaint orthu gur mhalairt radacach iad – beag beann ar má tá siad taobh istigh nó taobh amuigh den rialtas sna 26 contae.

Ba chóir do vótálaithe i nDún na nGall cuimhniú ar an fhíric sin don fhothoghchán atá ag teacht suas.

Is cosúil nach bhfuil aon rogha eile ar bhannú amach lucht an airgid agus cumhachtach i sochaí na hÉireann leis na billiúin euro d’airgead an cháiníocóra, fad is atá oibrithe, a chruthaigh an saibhreas, coinsínithe go dtí scuainí an Leasa Shóisialaigh. Le rátaí arda dífhostaíochta, tá bainisteoirí ag úsáid an cúlú eacnamaíochta chun iarracht a dhéanamh pá agus coinníollacha oibre a fhórsáil síos dóibh siúd atá fós ag obair.

Fógraíodh cogadh ar oibrithe a chaitheadh leo arís mar fhostaithe scallta sa mheaisín déanaimh bhrabúis. Go mbeadh an méad ollmhór maoiniú seo ar bhannú amach ar fáil anois chun an córas baincéireacht caipitileach a shábháil, taispeánann sé bréag ar an tuairim nach bhfuil go leor airgid sa sochaí chun aire a thabhairt do riachtanais shóisialta daoine.

Is bréag é go bhfreastalaíonn an saghas pobail seo ar riachtanais éinne seachas mionlach beag. Caithfidh muidne, na hoibrithe, an pointe tosaigh a thógaint inár dtuiscint ar an fhíric seo gur iad an lucht oibre amháin cruthaitheoirí an saibhris agus is tríd dúshaothrú go n-imíonn an saibhreas amach as a smacht agus isteach i smacht an chaipitlí. Agus níos tábhachtaí fós, caithfidh muid tuiscint go léiríonn an bannú amach bainc seo fianaise lom agus cáineadh, dá mbeadh níos mó fianaise ag teastáil, ar an fhírinne, i sochaí cosúil leis an cheann seo, go bhfuil coimhlint dothaifithe idir leasanna na haicme chaipitleach agus an lucht oibre.

Is é tasc shóisialaigh agus phoblachtánaigh anois ná chun teacht ar bhealaí chun an réaltacht seo a aibhsiú do na hoibrithe agus daoine dífhostaithe atá mar íospartaigh den chaipitleachas.


Taispeánadh an sliocht tuairimí seo le úrlabhraí éirígí Mícheál Cholm Mac Giolla Easbuig in eagrán Dhomhnach na Cásca 5ú Aibreán 2010 Dún na nGall i nuachtán an Domhnaigh. Cliceáil anseo chun é a fheiceáil.


Dublin government declares Class War

On Tuesday, the Twenty Six County Minister for Finance Brian Lenihan exploded the myth that we live in an economic democracy with the announcement that, far from the people being sovereign, they would be paying the debts of private banks for decades to come. By his actions, Minister Lenihan has confirmed the contempt in which the political establishment holds the very people who elect them.

The detail of the further bail-out of the banking system is truly staggering in its scale: a total of €21 billion to rescue a failed and corrupt system.

Of this total, €8.3 billion will be pumped into Anglo-Irish Bank, for so long the play-thing of the Twenty-Six County state's biggest property developers. It doesn't end there either, as Minister Lenihan announced that a further €10 billion will be required for AIB alone. Prior to Tuesday's announcement, AIB had already received €4 billion of taxpayers' money. To put this €21 billion in context, the combined health budget and education budget in the year that the bank guarantee scheme was agreed was €23 billion.

The consequences of this decision will be felt for a long time; the mass of people face unemployment, reduced public services and chronic levels of debt for generations to come.


Across Ireland, there are now half a million people out of work, while, in Donegal alone, 21,000 are unemployed and many more are being forced into that most Irish of career moves – emigration.

The right of the people to quality healthcare, housing and education is being made subordinate to the interest of banks, speculators and developers. Workers pension rights are being sold off so that the fat-cats that bankrolled Fianna Fáil for decades can be saved.

On Tuesday, many of these property developers, almost all of whom regularly attended the Fianna Fáil fundraising tent at the Galway races during the so called boom years, had their loans transferred into NAMA. These developers, facilitated by their political wing in Fianna Fáíl, simply inflated the property bubble, forcing thousands of households to take out 100 per cent mortgages on homes that were incredibly over-valued. These householders are now expected to pick up the tab for this gambling greed.

The consequences of the bank guarantee scheme of September 2008; a scheme that Fianna Fáil, Fine Gael, the Green Party and Sinn Féin all supported, is now painfully evident. The loans and deposits of all banks were guaranteed on that September night in 2008 with little detail provided as to the exact state of the banks' loan books. Any semblance of democracy has been truly torn to shreds and all that is offered is the tired Thatcherite mantra, 'There is no alternative'.

The same parties that got us into this situation and who voted for a scheme that has led us nowhere but to the brink of disaster cannot now pose as a radical alternative – regardless of whether they are inside or outside of government in the Twenty-Six Counties.


Voters in Donegal should keep this fact in mind for the upcoming by-election.

No alternative, it seems, to bailing out the rich and powerful in Irish society with billions of euro of taxpayers’ money, while workers, who actually created the wealth, are consigned to the dole queues. With high rates of unemployment, bosses are using the recession to try and force down the pay and working conditions of those still in work.

War has been declared on workers who are being treated once again as mere cogs in a profit-producing machine. That these egregious amounts of bail out funds can be made available now to rescue the capitalist banking system gives the lie to the notion that there is not enough money in society to take care of the social needs of people.

It is a lie that this type of society serves the needs of anyone but a small minority. We, the working people, need to take as our starting point in our understanding of this the fact that it is the working class alone who are the creators of wealth and that it is only through exploitation that wealth passes out of their control into that of the capitalist. Most importantly, we need to understand that this bank bail out presents stark and condemning proof, if ever more proof were needed, of the fact that, in this type of society, there is an irresolvable conflict between the interests of the capitalist class and those of the working class.

The task for socialists and republicans now is to find ways of highlighting this reality to the working and unemployed people that are the victims of capitalism.


This opinion piece by éirígí Tír Chonaill spokesperson Micheál Cholm MacGiolla Easbuig appeared in the Easter Sunday edition April 5 2010 Donegal on Sunday newspaper. Click here to see it.

No comments:

Post a Comment