Dé Luain, Meán Fómhair 13, 2010Oíche Ghairneoireachta do Dhún na nGall

13/09/2010

(English version follows)

Beidh oíche ag plé gairneroireachta, buaic ola agus pobail inbhuanaithe ag tarlú an mhí seo sa chondae. Beidh an imeacht, faoin teideal ‘Ag Fás le Chéile’, ag tarlú i Halla Pobail Anagaire Dé hAoine 17ú Meán Fómhair le roinnt mórghnéithe á bpleanáil chun slua mór a mhealladh.

Dúirt eagraitheoir na himeachta Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig go bhfuil sé ag dúil ní amháin go n-oilfidh an oíche daoine ach go spreagfaidh sí iad le bheith níos airdeallaí faoina riachtanais agus a gcumas féin pobal níos inbhuanaithe a thógáil anseo san iarthuaisceart.

Ag caint faoin imeacht, dúirt Mac Giolla Easbuig, “Oíche iomlán atá ann ní amháin le hoideachas ach le siamsaíocht chomh maith, agus súil againn go mbaineann gach duine sult as. Beidh taispeáint scannáin againn, agus aoichainteoirí – Connor O’Kane, Amanda Slevin agus Denise Gallangh-Wood – chun gairneroireacht, buaic ola agus pobail inbhuanaithe a phlé. Ina dhiaidh sin beidh bia orgánach ann, le rogha feoilséantach, agus leanfaidh an oíche le daoncheol beo ón ghrúpa Ard Rí. Ní oíche eolais amháin a bheas ann ach oíche thaitneamhach do gach duine chomh maith.”

Mhínigh sé freisin an smaoineamh taobh thair den imeacht, atá maoinithe ag Peace III, agus an fáth ar roghnaíodh an t-ábhar. “Tá muid inár gcónaí i dtréimhse an-difriúil agus deacair ina bhfuil tuilleadh daoine níos eolaí faoin domhan thart orthu agus faoin tionchar atá acu ní amháin ar an phobal ina gcónaíonn siad ach ar an domhan mór ina iomláine. Tá muid ag druidim ar bhuaic tháirgeadh na hola, mura bhfuil muid ansin cheana, agus tá na héilimh a chuireann tomhaltachas agus maireachtáil an lae inniu ar an domhan agus ar ár sochaí anois dochosanta,” arsa an tUasal Mac Giolla Easbuig.

“Is é aidhm an oíche seo taispeáint nach gá dúinn bheith i dtuilleamaí na n-ollmhargaí ilnáisiúnta móra lenár dtorthaí úra a sholáthar agus go bhfuil an cumas againn uilig ár bpobail a thógáil ina bpobail féinchothaithe ina ndéanann muid ár nglasraí, torthaí agus araile. Dhéanfadh seo, le comhoibriú ónár bpobal feirmeoireachta áitiúil, ár bpobail inbhuanaithe agus bheadh tionchar mór dearfach aige ar an timpeallacht, le torthaí ar fáil go háitiúil seachas a bheith seolta isteach ó i bhfad i gcéin, agus le fás agus bainistiú ceart bheadh sé ábalta fostaíocht áitiúil inbhuanaithe a chruthú san fhadtéarma. Chomh maith, mar atá le cluinstin ó dhuine ar bith a bhfuil suim acu i ngairneoireacht agus a dtorthaí féin a fhás, tá buntáistí dearfach ollmhóra ann do do shláinte fhisiceach agus intinne as seo a dhéanamh.

“Ba bheag nár thug muid droim go hiomlán lenár n-oidhreacht tuaithe, agus lenár gcumas soláthar dúinn féin, mar gheall ar an mhealladh nua-aiseach leis an tomhaltas. Tríd an imeacht seo agus an plé ar ghairneoireacht táthar ag súil go smaoineoidh daoine arís faoina n-úsáideann muid agus go dtuigfidh siad, mar aonaraigh agus mar phobail, go bhfuil an cumas againn smacht a fháil ar ár saolta féin agus gan a bheith ag brath ar ghnó mór le maireachtáil. B’fhéidir go gcuirfidh sé muid ar an bhóthar chuig caidreamh níos deafraí agus torthúla leis an talamh ar a maireann muid agus go gcuideoidh sé linn an dearfacht agus féinmhuinín sin a chur ar aghaidh chuig na glúnta atá le teacht.”

Tosóidh an imeacht Dé hAoine 17ú Meán Fómhair ag 7.30in go cruinn agus tá fáil isteach don oíche sao in aisce. Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir dul i dteagmháil le Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig ag 0868845476.A Night of Horticulture For Donegal

13/09/2010

An evening discussing horticulture, peak oil and sustainable communities is due to be held this month in the county. The event entitled 'Growing Together' is to be held in Annagry Community Hall, Annagry, on Friday 17th September with a host of features planned for the night to gather a large crowd.
Event organiser Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig said he hopes that the night will not only educate but also encourage people to be more aware of their needs and their own abilities to build a more sustainable community here in the north west.

Speaking of the coming event, Mr Mac Giolla Easbuig said “Its a full evening of not only education but entertainment as well, which we hope everyone will enjoy. We will have a film showing and guest speakers, Connor O'Kane, Amanda Slevin and Denise Gallanagh-Wood to discuss horticulture, peak oil and sustainable communities. This will be followed by organic food for everyone to enjoy, with a vegetarian choice available and we will continue the night with live folk music by the group Ard Rí. So it will be not only an informative night but an enjoyable evening out for everyone as well.”

He also explained the thinking behind the holding of the Peace III funded event and the reasons why the subject matter was chosen. “We are living in very different and difficult times these days where a lot of people are more aware of the world around them and the impact they have not only on the community in which they live, but the world as a whole. We are reaching the much discussed time of peak oil production, if we have not already, and the demands which modern day living and consumerism are putting not only on the planet but our own society is becoming unsustainable”, Mr Mac Giolla Easbuig said.

“The aim of this event is to highlight that we do not need to be reliant upon large multi-national supermarkets to supply us with our fresh produce and that we all have the ability to build our communities into self sustaining ones where we grow and produce our own vegetables, fruit and other such items. This, along with co-operation from our local farming community, would not only make our communities sustainable but it would also have a large positive effect on the environment with produce being able to be sourced locally and not shipped in from much further afield, and with proper management and growth could create sustainable local employment in the long run. Also, as anyone who enjoys horticulture and the growing of their own produce will testify, the positive benefits to your own physical and mental well-being gained from the satisfaction of growing your own produce is immense,” he said.

“The modern day fascination with consumerism has almost led us to completely lose touch with our rural heritage and with that the ability to fend for ourselves. In having this event and discussing horticulturalism it is hoped that people will maybe think twice about what they consume and hopefully realise, that as individuals and communities, we have the ability to take control of our lives and not have to rely so heavily on big business to survive. Maybe it will also get us back to a more positive and productive relationship with the land on which we live and help us pass that positivity and self reliance on to our future generations.”

The event on Friday 17th September will begin at 7.30pm sharp and entry for the evening is free of charge. For more information Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig can be reached on 0868845476.No comments:

Post a Comment