Dé Sathairn, Bealtaine 22, 2010

Sábháil Otharlann Leifir – Maoinigh na hOtharlanna, ní na Bancanna

22/05/2010

(English version follows)

Ghlaoigh urlabhraí éirígí Thír Chonaill Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig ar comhrialtas Fhianna Fáil agus na nGlasach na hotharlanna agus an tseirbhís shláinte a mhaoiniú seachas na bancanna. Ghlaoigh sé chomh maith ar an phobal teacht amach in uimhreacha móra Dé Domhnaigh ag an slógadh agus mórshiúl agóide ar son choinneáil Otharlann Leifir.


Dúirt Mac Giolla Easbuig: “Cithfear na giorruithe fiáine a d’fhorchuir an rialtas seo ar an tseirbhís shláinte a aisiompú. Tá Fianna Fáil ag baint anuas agus ag scriosadh na seirbhíse sláinte go rianúil.”

Lean sé: “Ar fud na tíre, anseo san iar-thuaisceart san áireamh, chonaic muid druidim bhardaí, druidim leapaí, laghdú foirne agus íosghrádú ár n-otharlanna agus seirbhís shláinte i gcoiteann.

“Ná bíodh dallach dubh ar aon duine, tá Otharlann Leifir anois faoi radharc an FSS [HSE] agus tá baol mór ar a todhchaí. Is é cumhacht na ndaoine an t-aon rud a chuirfidh bac ar dhruidim na hotharlainne seo ag lámha an rialtas agus an FSS.”

Chríochnaigh Mac Giolla Easbuig: “Mholfhainn do dhaoine ar fud an iarthuaiscirt freastal ar an léirsiú Dé Domhnaigh in uimhreacha móra. Caithfidh muid teachtaireacht láidir agus shoiléir a chur chuig Fianna Fáil agus an FSS go bhfuil muid tinn tuirseach de na giorruithe sláinte fiáine a bhfuil á bhforchur orainn, go bhfuil seirbhís shláinte den chéad scot tuilte againn and nach nglacfaidh muid le druidim Otharlann Leifir ná le tuilleadh laghdaithe i seirbhísí. Tá an teachtaireacht soiléir. Maoinigh ár n-otharlanna, chan na bancana.”


Save Lifford Hospital – Fund our Hospitals, not the Banks


éirígí Tír Chonaill spokesperson Micheál Cholm MacGiolla Easbuig has called on the Fianna Fáil/Green party coalition to fund our hospitals and health service instead of the banks. He also called on the public to turn out in large numbers at Sunday's protest march and rally for the retention of Lifford Hospital.


MacGiolla Easbuig said: “The savage cuts that this administration have imposed on the health service must be reversed. Fianna Fáil are systematically dismantling and destroying the health service.”

He added: “Throughout the country, including here in the north-west, we have seen ward closures, bed closures, staff reductions and a downgrading of our hospitals and health service generally.”

“Let no one be under under illusion, Lifford hospital is now firmly in the sights of the HSE and its future is under serious threat. The only way that we can prevent this government and the HSE and shutting this hospital is by people power.”

MacGiolla Easbuig concluded: “I would urge people throughout the north west to attend Sunday's demonstration in large numbers. We need to send a loud and clear message to Fianna Fáil and the HSE that as a community we are sick and tired of the savage health cuts being imposed on us, that we deserve a first class health service and that we wont accept the closure of Lifford Hospital or further reduction in services. The message is clear. Fund our hospitals, not the banks.”

No comments:

Post a Comment